Logo%20DEI
Angst%20voor%20strengere%20regels%20voor%20windparken

Angst voor strengere regels voor windparkenHet Democratisch Energie Initiatief streeft ernaar de burger zelfbeschikkingsrecht over zijn omgeving terug te geven en de lokale autonomie te herstellen.

Wat is DEI?

Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) is ontstaan in 2018 als alternatief op de huidige energiepolitiek.

Het DEI treedt op voor de lokale zeggenschap en energiedemocratie.

Lokale zeggenschap en energiedemocratie staat voor het DEI centraal. Het energiebeleid moet veel meer een aangelegenheid van de lokale gemeenschappen en lokale besturen worden. Het huidige top down beleid willen wij vervangen door een democratischer beleid waarin gemeenteraden en waterschapsbesturen hun bevoegdheden kunnen uitoefenen zonder begrensd en overruled te worden door de EU, het rijk en de provincies.

De energie opwekking op lokaal niveau moet uit handen van de grote marktpartijen en energiebedrijven blijven. Een sterke rol van gemeenten en collectieve initiatieven op energiegebied kan de internationale trend van DEPRIVATISERING ook in Nederland ondersteunen.